MONO D-100XS – NOVÁ HVĚZDA S INOVATIVNÍMI DOPLŇKY

3

CRIS­TA­DUR® série MONO se jako žádná jiná, těší ce­lo­svě­to­vé po­pu­la­ri­tě – takří­ka­jíc hvězda mezi dřezy. V roce 2017 mů­že­me opět roz­vi­nout čer­ve­ný ko­be­rec, pro­to­že tato řada bude roz­ší­ře­na o nový model – MONO D-100XS.

I v tomto mo­de­lu se od­rá­ží vý­raz­ný a ele­gant­ní de­sign. Spe­ci­ál­ní vy­ba­ve­ní: boční hrana pro ba­te­rie. Pro­to­že je tato hrana při­po­je­na na boku hlav­ní mycí vany a ukon­ču­je tak tento model téměř, jako dám­ská ka­bel­ka slav­nost­ní róbu. Nová va­ri­an­ta MONO pa­su­je do 60 cm škříňky, a bude na­bí­ze­na opět ve třech mož­nos­tech ulo­že­ní – horní, spod­ní a do ro­vi­ny. Zlatý hřeb je pří­slu­šen­ství ke dřezu. K to­mu­to dřezu je do­stup­ná ino­va­tiv­ní sada doplňků.

4-1

5