CO NEVYLÉVAT DO ODPADU VE DŘEZU?

Výlevka se v domácnostech nejčastěji ucpává zpravidla kvůli nešetrnému zacházení a absenci jakékoliv údržby. Častým zdrojem ucpávání potrubí či usazenin je jednak absence sítka, které umí skvěle zachytávat většinu nečistot a potom je to právě nedodržování základních pravidel v kuchyni, kterých se dopouštíme zejména po vaření.

Do odpadu ve dřezu rozhodně nepatří:

  1. tuk
  2. kávová sedlina
  3. zbytky jídel

Zbytky jídel by měly být řešeny buď drtičem odpadu, nebo by se do výlevky neměly vůbec dostat, případně je lze skladovat do nádob a při jejich naplnění následně odvést na specializované místo k tomu určené.

Pakliže se do odpadů a následně do kanalizace dostávají zbytky jídel, jedná se o živnou půdu pro hlodavce a hlavně zde vzniká riziko ucpání odpadního potrubí, tedy riziko nepříjemností a potřeby řešit nepříjemnosti, kterým lze poměrně snadno předcházet.

Co mohou způsobit tuky v odtoku?

Mnoho tuků (olej, máslo, sádlo) má v teplém stavu tekutou formu, avšak po ochlazení ztuhnou anebo jsou hydrofobní (např. slunečnicový či řepkový olej) a nemají schopnost mísit se s vodou, což má za následek to, že se zachytávají v odpadních trubkách. Zmíněné vlastnosti tuků tak mohou mít neblahý vliv na správnou funkci odtoku. Další problematickou oblastí vylévání tuků do odpadů je fakt, že na nich mají tendenci ulpívat další a další nečistoty, což postupem času vede nevyhnutelně k postupnému ucpávání odtoku a výskytu nepříjemného zápachu. Zpočátku se „pouze“ sníží funkčnost a zpomalí odtok, v další fázi se již může v dřezu hromadit voda, která již nemá prostor pro odtok.

Prevence

Jako prevence postačí se vyvarovat výše zmíněnému a také pravidelná údržba. Rozhodně si práci usnadníte také v případě, kdy se rozhodnete umístit do odtoku sítko, které vám se zachytáváním větších nečistot pomůže. Dřez je žádoucí čistit po umývání nádobí, stejně tak je vhodné jej alespoň občas prolít horkou vodou s octem nebo specializovanými přípravky, které jsou určeny pro údržbu odpadů.