CRIS­TA­DUR® série MONO se jako žádná jiná, těší ce­lo­svě­to­vé po­pu­la­ri­tě – takří­ka­jíc hvězda mezi dřezy. V roce 2017 mů­že­me opět roz­vi­nout čer­ve­ný ko­be­rec, pro­to­že tato řada bude roz­ší­ře­na o nový model – MONO D-100XS.

I v tomto mo­de­lu se od­rá­ží vý­raz­ný a ele­gant­ní de­sign. Spe­ci­ál­ní vy­ba­ve­ní: boční hrana pro ba­te­rie. Pro­to­že je tato hrana při­po­je­na na boku hlav­ní mycí vany a ukon­ču­je tak tento model téměř, jako dám­ská ka­bel­ka slav­nost­ní róbu. Nová va­ri­an­ta MONO pa­su­je do 60 cm škříňky, a bude na­bí­ze­na opět ve třech mož­nos­tech ulo­že­ní – horní, spod­ní a do ro­vi­ny. Zlatý hřeb je pří­slu­šen­ství ke dřezu. K to­mu­to dřezu je do­stup­ná ino­va­tiv­ní sada doplňků.

POSLEDNÍ PŘÍSPĚVKY

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search

VELKOOBCHOD